שבת פרייטאג דארנעשטאג מיטוואך דינסטאג מאנטאג זונטאג
מצורע
אחרי
שבת חוה"מ
קדושים
אמור
   

זמנים פון שטאט
ו' קדושים תשעד יום פרשה
כה ניסן תשעד יום חודש
4:50:42 AM עלות
5:12:42 AM הנחת טלית
6:02:42 AM זריחה
8:53:05 AM סוף זמן ק''ש
12:55:28 PM חצות היום
7:48:15 PM שקיעה
9:00:15 PM צאת הכוכבים

**The times for sunrise and sunset have been computed assuming that the horizon is clear of obstructions, and elevation is not included

Do not rely on zmanim times to the last moment.

See Here How the Zmanim are Calculated

info@ontimedatasolutions.com
www.ontimedatasolutions.com
Sample Luach for Microsoft Access


Information About the jewish CalendarRecipe Costing Calculator